Documentatie en informatie webshop koppeling Mr. Billie

Met de webshopkoppeling van Mr. Billie hoef je niet langer handmatig de verkopen van je webshop te boeken. Nadat je klant heeft betaald, wordt de verkoopdata naar Mr. Billie gestuurd en hoef je verder niets te doen.

Stap 1

Log in en ga naar DIENSTEN in het menu onder INSTELLINGEN. Activeer de webshopkoppeling (A) en klik op OPSLAAN. Genereer vervolgens een hashcode (B). Nadat je op genereer hebt geklikt, vind je je hashcode onder C. Deze hashcode moet worden meegegeven bij iedere boeking, zodat wij weten in welke administratie de transactie geboekt moet worden.

Stap 2

Zorg er voor dat je webshop de verkoopdata naar Mr. Billie gaat sturen. De data wordt verstuurd NADAT je klant heeft betaald en de verkooptransactie succesvol is afgerond. Je zit dus na het betaalmoment.

Het request is een standaard WEBAPI request met een JSON data structuur.  Voorbeeld url:

https://external.mrbillie.nl/api/Legacy/1ea90d86-9446-4cdf-a8c4-55d479e7a24d/AddSimpleBooking/

Waar “AddSimpleBooking” de functie betreft en “1ea90d86-9446-4cdf-a8c4-55d479e7a24d” vervangen dient te worden door je eigen hashcode. 

De variabelen excoded als JSON in de body zijn de volgende:

String_Date: De datum van de transactie, bijvoorbeeld “10-09-2017”

Amount: bedrag exclusief BTW (bijv. 100.0)

VatAmount: het BTW bedrag (bijv. 21.0)

InvoiceNumber: het factuur- of transactienummer van de verkooptransactie (bijv. “12345”)

Reference: de omschrijving van de regel (max 160 karakters) (bijv. “None”)

VatCode : BTW code 11 = 21%, 50 = 0% en 20 = 6%. (bijv. 11)

Encoded: {“String_Date”:”10-09-2017″,”Amount”:100.0,”VatAmount”:21.0,”InvoiceNumber”:”12345″,”Reference”:”None”,”VatCode”:11}

Stap 3

De data wordt geconverteerd naar een boeking bij OVERIGE MUTATIES (het memoriaal). In deze interface wordt de omzet standaard op 8000 – Omzet geboekt en de vordering (het nog te ontvangen bedrag) op 1052 – Webshop ontvangsten. 

In de bovenstaande afbeelding, zie je vervolgens hoe de doorgestuurde data is verwerkt in de boeking. 

Tip: je kunt gewoon in je live administratie testen. Boekingen kunnen altijd weer verwijderd worden.